FORVALTNINGSDATABASEN

Ulvenes, Åsmund (1978):

Offentlig styring og privat engasjement. En studie av framveksten av særomsorger.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

711

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: