FORVALTNINGSDATABASEN

Wagtskjold, Berit (Bratbak) (1978):

Organisasjoner i lokalpolitikken.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2455&kategori=452

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

712

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: