FORVALTNINGSDATABASEN

Gjedrem, Jarl Harry (1978):

Transportplanlegging og politisk prosess i Oslo og Bergen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

715

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: