FORVALTNINGSDATABASEN

Oppedal, Jon (1978):

Betingelser for effektiv planlegging. Anvendt på en studie av generalplanprosessen i Vågsøy kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2452&kategori=452

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

716

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: