FORVALTNINGSDATABASEN

Paulsen, Bård (1978):

Lekmannspolitikeren og profesjonisten - representasjonsmønstre i en sentraliseringskonflikt. En studie av lokalpolitikk.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

717

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: