FORVALTNINGSDATABASEN

Tangenes, Bjørn (1978):

"Ad-hoc"-aksjon som politisk deltakelsesform. En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

718

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: