FORVALTNINGSDATABASEN

Gabrielsen, Rolf (1979):

Kommunal beslutningsstruktur og lokale organisasjoner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

719

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: