FORVALTNINGSDATABASEN

Stangeland, Maar (1979):

Modalen: Lokalsamfunn med forvaltningsorganisasjon. "Også dei små er liv laga" .

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2441&kategori=451

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

722

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: