FORVALTNINGSDATABASEN

Tjemsland, Erik (1979):

Kommunene som aktører på kredittmarkedet: Statlig styring og kommunal atferd. En statsvitenskapelig analyse av kredittpolitikk overfor kommunene som makro-økonomisk styringsproblem.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

727

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: