FORVALTNINGSDATABASEN

Zeiner, Øystein (1979):

Sosialetat og forebyggende virksomhet. En studie av sosialetatens forhold til større næringsutbygginger i tre kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

728

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: