FORVALTNINGSDATABASEN

Erstad, Erling (1980):

Segmentering - Koordinering, Interesseartikulering - Styring. En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2430&kategori=447

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

729

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: