FORVALTNINGSDATABASEN

Hope, Arne (1980):

Delingskrav og lokale konflikter, om kommunesamanslåinga i Hå.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

731

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: