FORVALTNINGSDATABASEN

Lampe, Eva (1980):

Iverksetting av standardiserte tiltak. En undersøkelse av strandplanlovens intensjoner og virkninger.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2432&kategori=447

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

733

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: