FORVALTNINGSDATABASEN

Solheim, Terje Herman (1980):

Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2433&kategori=447

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

735

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: