FORVALTNINGSDATABASEN

Bøe, Trond (1981):

Bykommune i vekst og endring. Et case studium av de tilpasninger som Bergen kommune har foretatt i de sentrale styringsorganene for å møte veksten i den kommunale virksomhet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

737

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: