FORVALTNINGSDATABASEN

Vikdal, Ståle (1981):

Garantiinstituttet. En organisasjonsteoretisk studie av etableringen og virksomheten til Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2425&kategori=446

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

742

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: