FORVALTNINGSDATABASEN

Holmelid, Henning (1981):

Samordning eller sektoreffektivitet? En undersøkelse av representasjonsmønsteret i det folkevalgte apparat i en norsk storbykommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

745

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: