FORVALTNINGSDATABASEN

Kristiansen, Roar (1981):

Deltakelse som organiseringsproblem. En sammenlignende studie av brukerdeltakelse i nærmiljøplanlegging i Bergen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

747

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: