FORVALTNINGSDATABASEN

Rem, Eli (1981):

Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

748

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: