FORVALTNINGSDATABASEN

Sørås, Irene (1981):

Statleg tiltak og iverksettingseffektivitet. Iverksettingsstudium av "bemanningsmillionane" til Den kommunale sosialadministrasjonen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2424&kategori=446

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

750

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: