FORVALTNINGSDATABASEN

Andresen, Yngvar (1982):

Problemløsning i helsesektoren. En undersøkelse av beslutningsprosesser i Møre og Romsdal.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2418&kategori=445

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

754

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: