FORVALTNINGSDATABASEN

Johnsen, Åse Løkeland (1982):

Hvem får hva og hvorfor? En undersøkelse av utskrevne pasienters møte med det sosiale hjelpeapparat.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

757

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: