FORVALTNINGSDATABASEN

Holø, Astrid (1987):

Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2360&kategori=439

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

76

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: