FORVALTNINGSDATABASEN

Eide, Viggo (1983):

Struktur & Konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2408&kategori=444

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

760

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: