FORVALTNINGSDATABASEN

Sunderø, Tor Egil (1983):

Kommunalråder og politisk styring. En studie av framveksten av kommunalrådsordningen og en analyse av kommunalrådenes styringsatferd.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

763

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: