FORVALTNINGSDATABASEN

Laberg, Per Inge og E.C. Nøttaasen (1983):

Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

770

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: