FORVALTNINGSDATABASEN

Farestveit, Gunnar (1984):

Kommunale tiltak mot vannforurensing - statlig initiativ og lokal iverksetting.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2399&kategori=443

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

774

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: