FORVALTNINGSDATABASEN

Notøy, Gudmund W. (1984):

Samordning av kollektivtrafikk: Organisatoriske forsøk på å løse et storbyproblem.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

777

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: