FORVALTNINGSDATABASEN

Aarseth, Turid (1984):

Tverretatlig samordning - i alle fall et forsøk. En studie av et forsøk på å samordne innsatsen overfor barn og unge på bydelsnivå.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

780

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: