FORVALTNINGSDATABASEN

Fosse, Elisabeth (1984):

Eldreomsorg på gatenivå. En studie av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester i Bergen og Oslo.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

782

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: