FORVALTNINGSDATABASEN

Peersen, Håvard Østrem (1984):

Bergen kommune og petroleumsutviklinga. Endrings- og tilpasningsprosesser i Bergen kommune i samband med petroleumsutviklinga.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

785

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: