FORVALTNINGSDATABASEN

Skålnes, Sigrid (1984):

Akta din granne, - men la grinda stande. Om interkommunal samordning i Jærregionen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2407&kategori=443

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

787

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: