FORVALTNINGSDATABASEN

Tofte, Tor Jørgen (1984):

Program 2 i NRK/Radio: Kulturpolitikk eller lokaliseringspolitikk. En studie av beslutningsprosess.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

788

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: