FORVALTNINGSDATABASEN

Martinsen, Bjørn (1986):

Fremveksten og organiseringen av enheter som arbeider med administrativ utvikling og effektivisering i norsk sentralforvaltning.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

79

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: