FORVALTNINGSDATABASEN

Bjerland, Ellaug og A.Hanssen og A.Sønderland (1985):

Oljevern i Sør,Nord og Vest - aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2386&kategori=442

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

790

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: