FORVALTNINGSDATABASEN

Distad, Noralv (1985):

Fordelingsprosesser i vanskelig avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtaler mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

791

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: