FORVALTNINGSDATABASEN

Lerfald, Sølvi (1985):

Omorganisering av barnehelsetjenesten: Nærhet - tilgjengelighet kontinuitet. -En studie av lokalhelsetjenestens mulighet til å bli et effektivt omsorgsnivå.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

794

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: