FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Dag Ingvar (1986):

Fysiske organisasjonsstrukturer, endringer i disse og konsekvenser for atferd: En empirisk studie av fysiske endringer i sentraladministrasjonen i perioden 1982-85.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

80

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Horisontal dimensjon: