FORVALTNINGSDATABASEN

Kolnes, Lars (1985):

Kommunestørrelse, politiske ressurser og lokalpolitikerrolle.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2392&kategori=442

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

801

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Horisontal dimensjon: