FORVALTNINGSDATABASEN

Birkeland, Arvid og Frode Grytten (1986):

Boliger til psykisk utviklingshemmede. Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2371&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

804

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: