FORVALTNINGSDATABASEN

Klokkeide, Lise (1986):

Likestillingsavtaler i arbeidslivet - søkelys på en iverksettingsprosess.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2378&kategori=441

Kommentar:

Publisert: I Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1987 (3), hefte 4: 17-36.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

806

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: