FORVALTNINGSDATABASEN

Svardal, Arild (1986):

Avisbedriftenes toppledere og deres ivaretakelse av ledelsesfunksjoner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2384&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

807

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: