FORVALTNINGSDATABASEN

Thorvaldsen, Dag (1986):

Kommune og næringsliv. En studie av kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter i en bykommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

808

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: