FORVALTNINGSDATABASEN

Erstad, Terje (1986):

Kommunale strategier på oljesektoren. En studie av kommunal aktivitet for å oppnå Sleipner-etableringer.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2372&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

811

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: