FORVALTNINGSDATABASEN

Fjeld, Nils-Helge (1986):

Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner. En iverksettingsstudie.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2374&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

812

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: