FORVALTNINGSDATABASEN

Holm, Christine (1986):

Beslutningsprosesser i byplanlegging. En studie av reguleringsplanlegging i Bergen kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

813

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: