FORVALTNINGSDATABASEN

Jacobsen, Jan Otto (1986):

Offisersprofesjonen og offentlig politikk - En relasjon i endring. 1945-1952.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2377&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

815

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: