FORVALTNINGSDATABASEN

Leivestad, Roald (1986):

Oljesektorens møte med den korporative kanal. En analyse av petroleumsrelaterte utvalg.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2379&kategori=441

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

816

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: