FORVALTNINGSDATABASEN

Mundal, Mikkel (1986):

Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

817

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: