FORVALTNINGSDATABASEN

Salbu, Arne Kristian (1986):

Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen: behov og betingelser for regional styring.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

820

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Horisontal dimensjon: